Nội dung khóa học (3 giờ)

Nội dung khóa học

Đây là khóa học tạo ra để hỗ trợ những người chuẩn bị học lớp INTERNET POWER SYSTEM. Khóa học này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tự mình có thể thiết lập được website và cấu hình được hệ thống email marketing.

Giảng viên

Pham Thanh Long

Phạm Thành Long là Doanh Nhân, Luật sư, Nhà Đào tạo và cũng là người sáng lập Công ty Luật Gia Phạm. Với chuyên ngành luật Kinh doanh và Luật Sở hữu trí tuệ, ông đã giúp đỡ hơn 34.000 lượt doanh nhân. Ông cũng là một diễn giả truyền cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy mọi người thay đổi tích cực để có một cuộc sống tốt hơn.


Đăng ký khóa học

Học viên IPS

Miễn phí Đăng ký