Tác giả

Pham Thanh Long

Phạm Thành Long là Doanh Nhân, Luật sư, Nhà Đào tạo và cũng là người sáng lập Công ty Luật Gia Phạm. Với chuyên ngành luật Kinh doanh và Luật Sở hữu trí tuệ, ông đã giúp đỡ hơn 34.000 lượt doanh nhân. Ông cũng là một diễn giả truyền cảm hứng mạnh mẽ thúc đẩy mọi người thay đổi tích cực để có một cuộc sống tốt hơn.


Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

88,888,900 đ Đăng ký